A A A

Fasrock LL

Niepalne płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej do termoizolacji w bezspoinowych systemach ociepleń dwuwarstowej ściany zewnętrznej:
- ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych,
- stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.