A A A

regulamin

Regulamin
1. W przypadku zapytań w sprawie działalności sklepu i oferowanych produktów, uwag oraz reklamacji należy skontaktować się z operatorem sklepu za pomocą formularza kontaktowego, pod adresem poczty elektronicznej: lub numerem telefonu: 660 460 363
2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.
3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. Internetowa hurtownia budowlana, działająca pod adresem http://www.materialy-budowlane24.pl prowadzona jest przez firmę WEBNODE Marcin Ciskowski z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 70B/21, NIP: 536-160-57-67, REGON: 015242504.
Składanie zamówień
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia należy składać na stronie http://www.materialy-budowlane24.pl za pomocą opcji 'do koszyka'.
3. Po złożeniu zamówienia, Klient dostanie informację zwrotną z potwierdzeniem zamówienia oraz:
- informacją dotyczącą terminu dostawy,
- informacją o opłacie za transport lub o zwolnieniu z tej opłaty,
- informacją o terminie w jakim Klient zobowiązany jest dokonać 100% przedpłaty za zamówiony towar od momentu ostatecznej decyzji /akceptacji warunków zamowienia.
Po otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego Klient zobowiązany jest zaakceptować je zwrotnie za pomocą linku potwierdzającego, otrzymanego na adres e-mailowy, podany przy zamówieniu. Następnie Klient dokonuje przedpłaty na podstawie faktury 'proforma'. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego przez obsługę sklepu terminu i kosztu realizacji zamówienia.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do sklepu oraz zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Materiały budowlane 24 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadczenie, o zapoznaniu się z regulaminem sklepu www.materialy-budowlane24.pl.
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wysyłana jest pocztą w terminie 7 dni od daty wpłynięcia przedpłaty na konto Firmy materiały-budowlane24. (wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. )
9. Klient może wycofać lub wprowadzić zmiany w zamówieniu telefonicznie do 24h przed realizacją dostawy. Każda zmiana zamówienia może wpłynąć na wydłużenie terminu dostarczenia towaru.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Do cen doliczony już jest 22% podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen produktów w serwisie.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Realizacja zamówień
1. Dostawa towaru odbywa się w zaakceptowany przez Klienta, określony w zamówieniu sposób.
2. Po zgłoszeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o koszcie zamówionego towaru i terminie realizacji. Realizacja rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez Klienta kosztu oraz terminu dostawy towaru i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Akceptacja zamówienia odbywa się poprzez link potwierdzający.
3. Koszt transportu jest płatny wg. stawek odpowiadającym wybranym przez klienta opcjom dostarczenia zamówionego towaru. Sklep może odstąpić od pobrania opłaty za transport o czym Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia.
4. Płatność za zamówione towary odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia.
Reklamacje i zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Możliwość zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczone jest iż są wykonywane na zamówienie indywidualne, nie podlegają zwrotowi oraz, w których na życzenie klienta dokonano zmian.
2. Wszystkie towary dostępne w sklepie posiadają niezbędne atesty i deklaracje zgodności oraz są objęte gwarancją producenta.
3. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, może zwrócić towar. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Zwroty. Zakupione produkty można zwrócić w terminie do 10 dni od odbioru przesyłki bez podania przyczyn. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Ochrona danych osobowych Klientów
Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).