A A A

Rockmin

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufitów podwieszanych,
- ścian działowych,
- ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej.