A A A

Rockton

Niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej
i akustycznej:
- ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding,   deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,
- ścian działowych,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- poddaszy użytkowych,
- ścian trójwarstwowych.