A A A

Stroprock

Niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej:
- podłóg na gruncie,
- podłóg na stropie na podkładzie betonowym,
- stropodachów masywnych.