A A A

Toprock

Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych,
- sufitów podwieszanych.