A A A

Wentirock

Niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.*
- ścian zewnętrznych z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski,
- ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia, szkła.

* dla grubości ≥ 80 mm